Den senaste tiden har vi kunnat läsa om hur tvättnötter kan ersätta tvättmedel för att göra rent kläderna och ta bort fläckar. Det sägs att dessa nötter är ett miljövänligare alternativ som dessutom kan minska eller helt ta bort de allergiska reaktioner som en del får när de använder tvättmedel. Vad är då tvättnötter? Tvättnötter är helt enkelt torkade frukter från släktet Sapindus, ett släkte med ca fem till tolv olika arter av små träd och buskar som växer i jordens tempererade och tropiska regioner. Genom att lägga in en påse med dessa nötter istället för tvättmedel så kan man alltså göra rent sina kläder på ett sätt som är ett miljömässigt bättre alternativ än tvättmedel, som innehåller en hel del kemikalier.

 

Fungerar tvättnötter?
Enligt Råd och rön fungerar tvättnötter eller tvättbollar inte bättre än om man hade tvättat kläderna i enbart varmt vatten. De utförde tester där de jämförde resultaten från en tvätt med tvättnötter med tvättar som utfördes med vanligt tvättmedel, samt tvättar med enbart varmt vatten. Resultatet av deras studie visar att kläderna som tvättades med tvättnötter blev lika rena som kläderna som tvättades med vanligt varmvatten. Deras slutsats är således att tvättnötterna inte fungerar och är en totalt onödigt investering. De noterade också att tvättnötterna inte alls är så miljövänliga som de ger sken av. Tvärtom släppte de ut en del miljöpåverkande ämnen och enligt Råd och rön är det därför ur miljösynpunkt alltså bättre att skippa nötterna och enbart tvätta i varmt vatten om man vill undvika miljöpåverkan.6814027_orig

 

Råd och rön får kritik
Även om den erkända tidsskriften Råd och rön alltså dömer ut tvättnötterna, så är det inte alla som håller med. På Ekuriren.se kan vi läsa om hur en före detta lärare i kemi är skeptisk till hur man har utfört testerna. Skribenten menar att det inte framgår huruvida man har delat nötterna eller inte och tillägger att saponinerna, det ämne som sägs ha en antibakteriell effekt, sitter på insidan av tvättnötterna. Vidare menar skribenten att nötterna har bäst effekt först efter ett par eller tre tvättar och att hon själv enbart har goda erfarenheter av dessa.

Taggar