Att skapa hållbara städer är en av vår tids största utmaningar. Inom bara några årtionden förväntas merparten av jordens befolkning bo i städer, vilket gör att vi står inför stora samhällsutmaningar. Med utmaningar kommer också möjligheter, och nya idéer och innovationer dyker ständigt upp för att förbättra samhället. Att skadliga kemikalier från rengöringsprodukter och tvättmedel hamnar i vår natur är idag ett stort problem. Dessa bidrar med en rad negativa effekter för både människor, djur, och natur, och många gånger är de skadliga kemikalierna i produkterna helt onödiga. Genom att välja miljömärkta produkter kan du göra en stor skillnad och bidra till en bättre värld för oss alla.

Hållbara städer en nödvändighet

Urbanisering är en av vår tids starkaste globala trender, och inom några årtionden uppskattas närmare 70% av jordens befolkning bo i städer. Detta ställer stora krav på utformning av hållbara städer, då vår miljö är grunden för vår existens och resurserna vi idag livnär oss på. Städerna står idag för en växande miljöbelastning, men här finns också många möjligheter för att på smarta och miljövänliga sätt möta våra mänskliga behov. Att utforma byggnader och anläggningar på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar användning av mark, energi, vatten och andra resurser är av stor vikt. En miljösatsning i Malmö medbioteknik är ett exempel på hur kemikaliefri tvättning på lägre temperatur kan bidra till vinster både energimässigt och för miljön.

Baksidor med traditionella rengöringsmedel

De flesta av våra rengöringsprodukter idag innehåller en uppsjö av kemikalier som via avloppsvatten hamnar i vår mark och i våra vattendrag. Många av dessa kemikalier är skadliga för både människor, djur och miljö. Tensider används i alla rengöringsmedel, och är giftiga för vattenlevande organismer. Konserveringsmedel stör den biologiska reningen av vattnet, och kan även vara giftiga och bioackumulerande. Parfym och färgämnen, som ofta tillsätts i rengöringsmedel för att dölja lukten och förbättra färgen av övriga ingredienser orsakar en onödig miljöbelastning. Genom att välja miljömärkta städprodukter och tvättmedel gör du alltså både dig själv, samhället och miljön en stor tjänst.